คุณอยู่ที่นี่

พระเยซูคริสต์

ที่มาและประวัติศาสตร์ วันคริสต์มาส

ที่มาและประวัติศาสตร์ วันคริสต์มาส
นำเอาเรื่องราวประวัติวันคริสต์มาสมาฝากกันครับ ตั้งแต่ศัพท์ที่ใช้เรียก อย่าง “คริสมาสต์” มาจากไหน  ความเป็นมา ทำไมถึงต้องฉลองวันที่25 ธันวาคมด้วย และช่วงแห่งการวิวัฒนาการของวันคริสต์มาส ตั้งแต่ศตวรรษแรกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ จะได้ไม่ยึดติดกับรูปแบบการฉลองหรือประเพณีมากเกินกว่า ความเข้าใจในความรักขององค์พระเยซูผู้ลงมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์ เพื่อไถ่เราทุกคนออกจากความบาป